Sakiの記事一覧


ニューヨーク州立ファッション工科大学でファッションビジネスと経営学を学ぶ大学3年生。鹿児島出身。現代アートとお洋服が大好き!